توضیحات

زعفران پوشال

یکی دیگر از اشکال عرضه زعفران، زعفران پوشال می‌باشد.

در این نوع محصول سه شاخه کلاله قرمز رنگ توسط قسمتی از خامه به یکدیگر متصل بوده و طول خامه از ۲-۱ میلیمتر تجاوز نمی‌کند. اتصال سه شاخه کلاله‌ها به یکدیگر و همچنین دنباله کوتاه سفید رنگ خامه، تقلب این گونه محصول را مشکل می‌سازد.

به همین دلیل اینگونه محصول در بازارهای بین‌المللی خریداران زیادی دارد.

اطلاعات بیشتر

وزن 2000 g