درباره ما

برند زعفران ایجان در سال ۱۳۶۹ با هدف نوآوری، بسته بندی و ایجاد تحول در حرفه زعفران شروع به فعالیت نموده و در تاریخ  ۱۶/۰۱/۱۳۹۷ به طور رسمی این برند ثبت گردید تحت شماره ثبت مالکیت معنوی ۱۳۹۷۵۰۱۴۰۰۰۱۰۰۱۳۷۵ شد و از ابتدا به عنوان یک صادر کننده متخصص، مبتکر، درستکار، جدی و شاخص در عرصه تجارت ملی و بین المللی زعفران با کیفیت و بسته بندی متفاوت و خدمات مبتنی بر رضایت مشتری خود را مطرح نمود.
زعفران ایجان دارنده گواهینامه استانداردهای بین المللی: ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 3632 در حرفه زعفران، آزمایشگاه معتبر (آکردیته) زعفران، دارنده گواهینامه حلال، دارنده گواهینامه محصول ارگانیک و برند برتر ایران است. همچنین دارای استاندارد های بین المللی زعفران بوده است. مزارع زعفران ایجان بدون استفاده از هر گونه کود و یا سموم شیمیایی محصولی کاملا طبیعی و ارگانیک را با بالاترین کیفیت در سطح جهان تولید می نماید.
صداقت در عمل، توجه به کیفیت و بهبود مستمر، توسعه فرهنگ مشتری مداریرعایت استاندارد های ملی و بین المللیرهبری بازار های داخلی از طریق ایجاد مزیت های رقابتی، توسعه کار گروهی، توسعه سیستم نظر سنجی و پیشنهادات بخشی از ارزش هایز اهمیت عفران ایجان برشمرده می شوند.
نظرخواهی و اندازه گیری رضایت مشتریان در این  از اهمیت خاصی برخوردار است و همه ساله رضایتمندی مشتریان طبق روش اجرایی مشخص تحت سیستم ایزو ۹۰۰۱ صورت می گیرد و با بررسی نظرات آنان  جهت بهبود اقدام می نماید.
همچنین  دارای پانل مشترکین می باشد که همواره با مشتریان خود در ارتباط است و از نظرات سازنده آنان بهره می گردد.  زعفران ایجان همواره با نگرش مشتری مداری و حمایت از مصرف کننده نهایی، شرایط فروش ویژه و تخفیفات خاص را در نظر می گیرد.
ارتقاء مستمر جایگاه زعفران ایران در سطح ملی و جهانی، توسعه مستمر امکانات و خدمات و توجه به حقوق پیدا و پنهان مصرف کننده اساسی ترین و مهمترین راهبردهای مدیریت زعفران ایجان می باشد. بسیاری زعفران را جزو کالاهای سنتی ایران تلقی می نمایند و  زعفران ایجان کوشیده است با تلاشی همه جانبه تحولاتی مفید را برای این محصول رقم بزند و نقطه آغازی بر صنعت زعفران ایجان ایران باشد.